Hej!

Onsdagen den 30 maj åker hela mellanstadiet till Tom Tits Experiment. Samling i klassrummen precis som vanligt kl. 8.10.

Vi beräknas vara hemma ca 16.00. Elever som brukar åka skolbuss tar sig hem från skolan på egen hand.

Vi hoppas att vi alla får en riktigt rolig dag!

/Lärarna på mellanstadiet

Matematik: Läxa 23 till fredag 4/5; Läxa 24 till onsdag 9/5; Matteprov den 13/5

Engelska: Glosförhör kap 22 Tis 8/5. Glöm inte att skriva 4 meningar där minst en av glosorna är med (på engelska förstås)

Övrig information:

Den 17/5 åker vi bondgårdsbesök, bussen hämtar oss kl 8.10. Det är viktigt att komma i tid den dagen så vi samlas kl 8:00 i entrén.

 

Jag Heter Malin och jobbar  som NPF pedagog här på Pilträdsskolan.

Jag jobbar här under 1 år på projektanställning som stöttas av SPSM. Jag jobbar med olika delar i det här projektet, jag utvecklar lärmljöerna, observerar i skolmiljön, jag samtalar med elever, lärare, föräldrar, pedagoger,och resurser. Jag handleder och  stöttar, utvärderar och föreläser.

 

Jag finns här på skolan måndag-torsdag

och ni föräldrar är hjärtligt välkomna till mig och prata om

 • NPF diagnoser /ADHD,ADD,AST (autismspektrum diagnoser) Tourette,språkstörning.
 • Tips på vardags struktur, exempel: rutiner i hemmet kring sömn,kost,datorspelande,när man ska lägga sig mm.
 • Till vem och hur man vänder sig vid olika frågor kan vara (hjälpmedel i hemmet, medicin,sömn, mat, struktur).
 • samtal kring svårigheter när det gäller rutiner,läxor, återhämtning, stress, förberedelse,planering,skola.
 • strategier
 • tips på böcker ,hemsidor,föreningar mm.
 • Stöd att ringa  ex: Habilitering, Bup, Familjecentrum om ni har svårt att uttrycka er om det gäller NPF frågor.

 

ni kan boka in en tid antingen via mejl

eller kontakta Ulrika i Receptionen som förmedlar tiderna vidare.

mejl: malin.naess@piltradsskolan.se

Reception/Ulrika 073-9822901

Jag sitter på Våningen där högstadiet är i samma korridor som skolans elev café.

 

Må gott/ Malin

Om någon har sett en lapp där det står att vi har studiedag den 25 april, så är det fel. 25 april är en vanlig skoldag. Vi har studiedag den 25 maj.

Informationen på vår hemsida är korrekt. Se printscreen.

Hej Malin heter jag och jobbar här på Pilträdsskolan som NPF Pedagog, jag vill tipsa er föräldrar som har barn eller vänner med barn eller på annat sätt kommer i kontakt med människor med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD, ADD,Språkstörning, Autism spektrum diagnoser, men även Dyslexi och Dyskalkyli

Det finns olika föreningar er!

Att vara med i olika föreningar som passar en själv eller någon i sin familj är bra för man kan få ta del av

 • Medlemstidning
 • Gå på föreläsningar Gratis eller rabatterat pris
 • Få gemenskap och vänner med samma typ av funktionsnedsättningar Eller anhöriga, föräldrar får kontakt med andra föräldrar.
 • Få utbildningar
 • Få mejl med de senaste rönen,information
 • ta del av läger,utflykter
 • Autism och aspberger förbundet brukar tillexempel:  abonnera Leos lekland, eller ha Bio för personer med Autism diagnoser (AST) och abonnera bassänger  på olika bad osv..
 • Tips på olika sportklubbar och andra fritidsaktiviteter.

 

http://attention.se

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

 

http://www.autism.se

autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

http://www.fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

http://www.fdb.nu

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Det här gör vi

 • Arrangerar föreläsningar och träffar
 • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
 • Sprider kunskap om dyslexi
 • Arbetar för att påverka beslutsfattare
 • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar

FDB är en rikstäckande förening med aktiviteter i stora delar av landet. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.

https://ocdforbundet.se

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 och som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av OCD (tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

Förbundet arbetar för att kunskapen om OCD ska öka bland allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer och verkar för att information om effektiva och vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer och stödinsatser sprids till dessa grupper. Detta gör vi bland annat genom att ge ut tidningen ”Nytt om OCD”, ordna informationsmöten och föredrag, medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar och föreningar, förmedla kontakter mellan medlemmar, och förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och specialister i psykiatri.

Eleverna i klass 6 gjorde ett NO-prov med mig veckan innan sportlovet. Under provets gång så märkte jag att det var väldigt många elever som pratade med varandra och fuskade. Vissa av eleverna talade ut svaren rakt ut så att hela klassen kunde höra. Därför har jag och Ulla-Brita bestämt att hela klassen får göra om Ljud och Ljus provet.
Det är tråkigt att detta ska påverka hela klassen, men eftersom att jag inte vet vem som hörde svaren och vem som inte hörde svaren från eleverna som fuskade så måste alla göra om det provet.

Jag kommer inte räkna med resultatet från detta prov och det nya provet kommer inte räknas som omprov. Man kan alltså fortfarande få alla betyg, från F-A.

Har ni frågor kring detta, så meddela mig: salam.rabie@piltradsskolan.se

// Salam Rabie

 

Det ni behöver veta mycket om i demokrati provet är:

– demokrati

– diktatur

– riksdag, kommun och regering

– De historiska årtalet då t.ex. kvinnor fick rösträtt.

– De sista sidorna i boken är också bra att kunna.

Observera att provet inte enbart kommer att handla om dessa punkter, utan även lite annat som står i boken!

Hej!

På onsdag 31/1 är det vinterdag på skolan för år 4-9. Vi kommer vara vid Vedbobacken.

Eleverna kommer kunna välja på att åka slalom, längdskidor, gå promenad och åka pulka.

Ta med egen pulka och hjälm. Förbjudet att åka utan hjälm.

Vill man åka slalom/ längdskidor måste ni lämna in en lapp till mig så vi vet hur många det blir som åker skidor. Ni kommer få ut lapparna av era mentorer och de ska lämnas in senast fredag vecka 3. Vill ni hyra skidor kostar detta 140 kronor/elev och då fyller ni i era uppgifter på samma lapp. Har ni egna skidor kostar det ingenting.

Eleverna börjar skolan som vanligt och bussarna till Vedbobacken går kl 08:30.

Vi äter lunch i backen från ca 11:30 i form av korv och bröd.

Ni får gärna ta med fika och någon varmdryck utöver det om ni vill.

Bussarna åker tillbaka ca 12:45. Skolbussarna går hem direkt efter.

Eleverna slutar efter detta. Det är alltså inga lektioner den här dagen.

KOM IHÅG VARMA KLÄDER!! Dagen är obligatorisk.

/Camilla