Bild år 6

Du ska rita av ditt sovrum hemma i en-punkts-perspektiv. Lämna in denna bild på fredag. Denna kommer att betygsättas. Du skall även lämna in dina skisser du gjort på lektionerna.