Jag vill börja med att tacka alla 4:or för en fin insats i Schack4an i tisdags. Ni var jätteduktiga, både när ni spelade match och i pauserna.

Vi har gått vidare till omgång 2 och den spelas lördagen den 8 februari. Jag vill att ni redan nu bokar in det i er kalender. För att gå vidare då kommer det att krävas minst 200 poäng, så det är viktigt att alla deltar. Man får poäng om man är med och spelar även om man förlorar, men om man inte deltar får man inga poäng alls. Klassen tävlar tillsammans. Vi hoppas att alla kan vara med.

IMG_2762

Vi i åk 4-6 arbetar just nu med NTA-temat Matens kemi. Eleverna undersöker några av de näringsämnen som finns i maten. Genom en serie fysikaliska och kemiska test tar de reda på om det finns stärkelse, druvsocker, fett och protein i olika matvaror.

Matens kemi börjar i elevernas egna tankar och funderingar kring mat. När de undersökt livsmedel, läst texter om dem och diskuterat sina resultat i de olika uppdragen, har de fördjupade kunskaper om mat och om matens betydelse för människan. Genom att eleverna också fört dagbok över vad de äter, kan de relatera det de lär sig till sina egna matvanor och diskutera vikten av goda kost- och hälsovanor.

Texterna som vi läser i skolan syftar till att ge en inblick i näringsämnenas förekomst, uppbyggnad och funktion i människokroppen. De är också tänkta att stimulera elevernas nyfikenhet, så att de börjar fundera på varför vi har olika matvanor både i Sverige och i världen. Eleverna får möjlighet att ta reda på såväl den geografiska som den historiska bakgrunden till våra matvanor. Utifrån den kunskapen diskuterar de bl.a. om hur nutidens transporter av livsmedel påverkar miljön, hur olika matvanor påverkar hälsan och vad vi kan lära av andra länders matkultur.

IMG_2761

Idag har vi letat stärkelse i olika matvaror.

I morgon onsdag 18/9 kl 10.00 kommer Pers kollega Gert och fotar de som missade det sist. Då kommer även elevrådsrepresentanterna att fotograferas.

På måndag den 15 april åker vi till Quiknet Arena för att friidrotta. Vi samlas i klassrummet kl. 8.10. Bussen går ca kl. 8.30 från skolan och vi beräknas vara tillbaka ca kl. 13.30.

Skolan kommer att ha med sig mat och dricka till alla elever, men det kan vara bra att själv ta med sig något extra att dricka. Det är viktigt att eleverna redan på morgonen har idrottskläder på sig. När vi kommer tillbaka till skolan duschar man och byter om i vår idrottshall.