Svenska år 6

Information

  • Nästa vecka är det skoljoggen onsdag. Tänk på att ta på er kläder och skor som är anpassade för att vistas ute. kolla väderleken så att ni har ”kläder efter väder”. Eleverna slutar kl12. Skolbussarna går direkt efter skoldagens slut
  • Torsdag är det studiedag för oss lärare och alla elever är lediga.
  • Nästa vecka skickar jag ut utvecklingssamtals tider. Tänk på att jag snart kommer att gå på mammaledighet och har väldigt få tider kvar utöver de ni hart fått. så försök att hålla era tider. Annars finns det en risk att utvecklingssamtalet inte kommer att vara med mig.

Läxor

Engelska

vi har arbetat med texten E.T- The extra terrestrial. Vi har även repeterat presens av have, has, don´t have och doesn´t have. Läxan till nästa vecka är glosorna 19-36 i wordtrainer. Läxan förhörs på måndag.

 

Svenska/So

Lär dig betydelsen och stavningen av följande ord handel, rikskansler, kantra,bärgade, protestant, katolik, abdikerade, förmyndarregering, karoliner och enväldig. Läxan förhörs på tisdag.

 

No

Vi har läst om skogen och kommer att ha ett prov om detta. Du träna från texthäftet och instuderingsfrågorna. Du ska kunna följande till provet:

-Olika typer av skogar som lövskog, barrskog och regnskog. Var de finns och varför?

– Skogens betydelse för oss människor

– Trädets delar (rot,stam,krona)

– Olika trädsslag (några lövträd och barrträd)

–  näringskedjor

– Lövfällning

– Nedbrytning

– Fotosyntes

– Växthuseffekten

No provet har vi på fredag.

Engelska

Lär dig glosorna 1-18  från kapitel 1 ”Elliott meets E.T”. Läxan förhörs på måndag.

 

Svenska /So

Denna vecka har vi arbetat med Häxjaktena på 1600-talet. Vi har plockat ut nyckel ord ur texten ”Den stora jakten på häxor”. 

Du ska kunna förklara och stava följande ord tills på tisdag:

Säd, förlisa, skärtorsdagSjäl, skvaller, stå i förbund med, protokoll, ödmjuk, djävulen,bödeln, att neka och nedbruten. Läxan förhörs på tisdag.

Matematik

Tills på tisdag ska alla vara på tal 20 kapitel 8. Om du inte har hunnit dit, ta med dig matematik boken hem och räkna. Om du inte kan något tal fråga en kompis , förälder eller mig i skolan så hjälp vi åt.

 

OBS! Kom ihåg att det är fotografering på måndag!

 

Engelska
Läs sidan 47 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Läs texten flera gånger. Träna på glosorna 1-18 på sidan 19 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 14 (Harry the Computer Nerd?) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Matematik
Läxa 2, ett papper där du bl.a. repeterar area, omkrets och skala.

Svenska
Läs sagan om Pomperipossa, ett litet häfte. Svara på frågorna och träna på att läsa med inlevelse. Läxan är till på fredag.

Vi har inga nya läxor till vecka 6. Detta pga de nationella proven och att så många har varit sjuka veckan som varit. Provet i engelska är flyttat till nu på onsdag. Ni som missade provet i NO kommer att få göra om det efter överenskommelse.

Engelska
Vi kommer att ha ett prov på Unit 3, dvs kapitel 8-11. Det här behöver du träna på:
– repetera glosorna på dessa kapitel
– sidan 44 i workbook
– sidan 49 i workbook
– sidan 53 i workbook
– sidan 56 i workbook

Provet är på onsdag. Lycka till!

NO
Prov i NO. Du har fått två häften med instuderingsfrågor till. Häftena handlar om atomer och molekyler och hur man kan sortera ämnen. Dessa ska du läsa på.

Begrepp som du ska kunna förklara:
atomer, molekyler, fast form, flytande form, gasform, grundämne, kemisk förening, avdunstning, kondensering

Du ska även kunna berätta vad som behövs för att något ska kunna brinna och hur man kan släcka en eld.

Engelska
Läs sidorna 38-39 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Läs texten flera gånger. Träna på glosorna 19-36 på sidan 15 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 11 (Jimmy and George) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Matematik
Vi repeterar längdenheter. Läs på i häftet och gör sedan arbetsbladen. Läxan är till på fredag då ni även får ett litet läxförhör.

Svenska
Vi har praktiserat elevdemokrati och därför hoppar vi över läxan i svenska denna vecka. 🙂

Engelska
Läs sidorna 36-37 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Träna på glosorna 1-18 på sidan 15 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 10 (Kerry´s Blog) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Matematik
Läxa 1, ett löst blad som bl.a. handlar om punktdiagram. Läxan är till på fredag.

Svenska
Läs texten om Max Lundgren och svara på frågorna. Maila svaren till Anna. Uppgifterna arbetar vi med i skolan.

Engelska
Titta på bilderna på sidan 33 och träna på att berätta vad som händer på bilderna (muntligt). Träna också på glosorna 19-36 på sidan 14 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 9 (Mr Bean in Town – listening) som gäller.

Lycka till!

SO
Idag har vi haft prov på de fem världsreligionerna. Vi hann bara göra första delen av provet. På tisdag gör vi andra delen. Ta nu chansen att plugga på lite extra. Glöm inte alla viktiga begrepp som ni fått nedskrivna på en lapp.

Matematik
Ingen läxa i matematik

Svenska
Ingen läxa i svenska

Engelska
Läs sidorna 30-32 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Träna på glosorna 19-36 på sidan 14 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 8 (Mr Bean in Town) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Lycka till!

SO
Vi har prov på de fem världsreligionerna på fredag. Ni har fått flera häften och även en stödmall, använd dessa när ni tränar till provet. Vi kommer även att arbeta mycket med religion i skolan både på tisdag och onsdag.

 

Matematik
Ingen läxa i matematik

Svenska
Ingen läxa i svenska