Spanska år 6

Till tisdag v 12 ska ni träna på glosorna på sid 36-37. Det blir läxförhör på glosorna. Tänk på att öva in meningar med ord från glosorna.
Efter förhöret kommer ni gå igenom obestämd artikel och substantiv i singular/plural.

Till nästa gång vi ses så ska ni ha gjort alla övningar fr o m övn 7 på sid 24 och hela sid 25. Några av dessa är hörövningar, men de finns ju på webben.

https://www.nok.se/-Settings-/Digitala-laromedel/Tjanster-ny/C/-Colores-/Colores-6-extramaterial/

Denna gång förväntar jag mig att alla är klara med uppgifterna när vi ses om två veckor igen.

Lycka till! /Maggie

Till tisdag 23/1 ska ni ha gjort övning 2 och 3 på sida 22 i er Spanska-bok. För er som inte hade med er boken på dagens lektion så ska ni också ha gjort övning 4 på s 23.

/Maggie

Hej!

Då är det dags för prov i spanska. Repetera sidorna 52-64 i boken.

los nummeros, las frutas, los colores, Venezuela, los meses y las estaciones och los numeros 40-100

Lycka till!

 

Hej!

Här får du dem!

 1. Una isla= en ö
 2. Turistas= turister
 3. Todo= hela
 4. El mundo= världen
 5. Playas= stränder
 6. Por ejemplo= till exempel
 7. las estaciones= årstiderna
 8. Verano= sommar
 9. Invierno=vinter
 10. Populära= populares.

Hej!

Här kommer dem!

 1. Estoy= Jag är
 2. Abuelos=Mor och farföräldrar
 3. Abuelo= Mor/farfar
 4. Viejo=Gammal
 5. Primo=kusin
 6. Buena=snäll
 7. Tia=Moster/faster
 8. Muy bien=Jättebra
 9. Besos=Puss
 10. El verano=sommaren
 11. Los vecinos= Grannarna
 12. Cuantos años tienes?= Hur gammal är du?
 13. Mira! = kolla!
 14. Caballo= Häst
 15. Nuevo=ny
 16. Ahora=nu
 17. Que haces?=Vad gör du?
 18. Los animales=Djuren

Hej!

Repetera sidorna 4-27

Hälsningsfraser, Siffrorna 1-15, España, familjen. Du ska också kunna kort berätta om dig själv.

Repetition på tisdag v. 45

Lycka till!

 

Här är glosorna!

 1. Español=Spanska
 2. Conde vives?= Var bor du?
 3. Como te ellamas?= Vad heter du?
 4. Tengo=Jag är
 5. Vivo=Jag bor
 6. La familia=Familjen
 7. la Madre=Mamman
 8. Suecia=Sverige
 9. El hijo=sonen

Lycka till!