SO år 6

Europa- en tillbakablick. Beneluxländerna. Holland, Belgien och Luxemburg. Läxa ger Lisbeth på torsdag. Du läser den till fredag.

Du ska kunna namnet på våra världsdelar och världshaven. Läxa blir till fred.

Du får ett läxblad på torsd.  Du ska kunna sätta ut världsdelarna på en blindkarta.

I fortsättningen kommer vi att fördjupa oss i vår egen världsdel, Europa, enligt den nya läroplanen.

Namnen och läget på världshaven. Läxa till v.39. Du får ett arbetsblad av Lisbeth.