SO år 6

Engelska
Läs sidorna 53-54 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Läs texten flera gånger. Träna på glosorna 1-18 på sidan 24 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 16 (Jaws) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

SO
På torsdag 14/4 har vi prov på Stormaktstiden och Frihetstiden. Det kommer att vara ett uppsatsprov

Vad innebär uppsatsprov?

Du kommer få skriva ett prov som innebär att du skriver och berättar om olika delar inom Stormaktstiden och Frihetstiden. Provet består inte av frågor utan av rubriker med tillhörande nyckelord. Med hjälp av nyckelorden ska du sedan kunna skriva och berätta om en speciell händelse eller person.

Vad ska du kunna?

När det gäller Stormaktstiden ska du känna till något om:

 • de regenter som regerande under denna tid
 • Trettioåriga kriget
 • hur nya städer växte fram
 • Snapphanarna
 • de grymma häxjakterna
 • hur Sveriges stormaktstid tar slut

När det gäller Frihetstiden ska du känna till något om:

 • Mössor och Hattar – våra första partier
 • känna till något om några vetenskapsmän och uppfinnare, t.ex. Carl von Linné
 • hur livet på landet förändrades
 • livet i staden
 • att vara barn på 1700-talet

Engelska
Titta på bilderna på sidan 33 och träna på att berätta vad som händer på bilderna (muntligt). Träna också på glosorna 19-36 på sidan 14 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 9 (Mr Bean in Town – listening) som gäller.

Lycka till!

SO
Idag har vi haft prov på de fem världsreligionerna. Vi hann bara göra första delen av provet. På tisdag gör vi andra delen. Ta nu chansen att plugga på lite extra. Glöm inte alla viktiga begrepp som ni fått nedskrivna på en lapp.

Matematik
Ingen läxa i matematik

Svenska
Ingen läxa i svenska

Engelska
Läs sidorna 30-32 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Träna på glosorna 19-36 på sidan 14 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 8 (Mr Bean in Town) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Lycka till!

SO
Vi har prov på de fem världsreligionerna på fredag. Ni har fått flera häften och även en stödmall, använd dessa när ni tränar till provet. Vi kommer även att arbeta mycket med religion i skolan både på tisdag och onsdag.

 

Matematik
Ingen läxa i matematik

Svenska
Ingen läxa i svenska

newsVi har börjat med veckans reporter. Det innebär att man inför klassen ska berätta om en nyhet som hänt under veckan. Det är tre elever varje vecka som får detta uppdrag. Man har en vecka på sig att förbereda sig. Redovisningen sker på måndagar, då vi oftast arbetar med nyheter från veckan som gått. Denna vecka är det:

Max
Julia
Isabelle

kunna och känna till:

 • kartfärger
 • karttecken (de vi lärt oss genom häftet)
 • längdgrad och breddgrad
 • ekvator
 • sveriges alla landskap (ni får en tom landskapskarta med siffror som ni fyller i landskapsnamnen på)
 • sveriges tre största städer
 • Tre stora samhällen i Västmanland
 • lanskapsdjur och landskaps blomma/växt för Västmanland.

 

 

Instuderingsfrågor inför provet, onsdag 18/2

NI kommer att ha provet när jag inte är där med en vikarie. Det är den långa onsdagslektionen så ni kommer att ha tid på er. Ni som har muntligt: Jag pratar med er på tisdag nästa vecka hur vi gör.

 

 1. Frihetstiden? (Vadå?)
 2. Sveriges första partier. (Vad vill de?)
 3. Svensk slavhandel! (Varför?)
 4. C Polhem, A Celsius, J Alströmer: (Påverkan och konsekvenser).
 5. Adolf Fredrik & Lovisa Ulrika (Makt eller inte).
 6. Samer (konflikter)

Jag får skylla på att jag är ny på skolan eftersom jag inte skrivit på bloggen om vad instuderingsuppgifterna är-

Vi går igenom på torsdag vad som är viktigt. Jag skriver här nedanför också.

 

 Varför är det viktigt att medborgarna i ett land går och röstar i allmänna val?

– Ett högt valdeltagande kan bättre stämma överens med folkets vilja.

– Det är bra för demokratin.

 

Representativ demokrati: 

– när jag låter ett parti rösta i mitt ställe

– fungerar bra när man vill/ska styra ett land

 

Begrepp

Diktatur-En bestämmer allt, Minoritet-En mindre grupp i en stort land, Monarki-Kungastyre, Majoritet-de flesta, Representativ demokrati-En politisk grupp är utsedd av folket att besluta i deras ställe, Direkt demokrati-Alla bestämmer gemensamt på en gång.

 

I Sverige måste ett parti få 4% av rösterna för plats i riksdagen. Vad skulle kunna bli konsekvenserna av att ha ett stort antal partier i riksdagen? (fler än de 8 vi har idag)

-ett parti får svårt att vinna själv

-det blir svårare att förbereda ett beslut med många partiers åsikter.

-små partier kan behöva samarbeta

 

Hur fattar man ett demokratiskt beslut i ett klassråd.  Ge exempel på ditt förslag.

 

Varför är rösträtten 18 år idag och inte 16 år?  Resonera, berätta varför du tycker det.

 

 

LYCKA TILL//Magnus