NO år 6

Vi har inga nya läxor till vecka 6. Detta pga de nationella proven och att så många har varit sjuka veckan som varit. Provet i engelska är flyttat till nu på onsdag. Ni som missade provet i NO kommer att få göra om det efter överenskommelse.

Engelska
Vi kommer att ha ett prov på Unit 3, dvs kapitel 8-11. Det här behöver du träna på:
– repetera glosorna på dessa kapitel
– sidan 44 i workbook
– sidan 49 i workbook
– sidan 53 i workbook
– sidan 56 i workbook

Provet är på onsdag. Lycka till!

NO
Prov i NO. Du har fått två häften med instuderingsfrågor till. Häftena handlar om atomer och molekyler och hur man kan sortera ämnen. Dessa ska du läsa på.

Begrepp som du ska kunna förklara:
atomer, molekyler, fast form, flytande form, gasform, grundämne, kemisk förening, avdunstning, kondensering

Du ska även kunna berätta vad som behövs för att något ska kunna brinna och hur man kan släcka en eld.

Engelska
Vi kommer att ha ett prov på Unit 3, dvs kapitel 8-11. Det här behöver du träna på:
– repetera glosorna på dessa kapitel
– sidan 44 i workbook
– sidan 49 i workbook
– sidan 53 i workbook
– sidan 56 i workbook

Provet är på onsdag. Lycka till!

NO
På fredag har vi prov i NO. Du har fått två häften med instuderingsfrågor till. Häftena handlar om atomer och molekyler och hur man kan sortera ämnen. Dessa ska du läsa på.

Begrepp som du ska kunna förklara:
atomer, molekyler, fast form, flytande form, gasform, grundämne, kemisk förening, avdunstning, kondensering

Du ska även kunna berätta vad som behövs för att något ska kunna brinna och hur man kan släcka en eld.

 

Engelska
Vi fortsätter att träna oregelbundna verb. Läs på verben på sidan 90 i Classbook. Jag förhör läxan på onsdag.

Lycka till!

NO
OBS! Provet är framflyttat till tisdagen den 24 november.
(Vi har prov i biologi. Det handlar om havet. Läs på häftet som ni fått med er hem och gå igenom era anteckningar. Provet är på fredag den 20 november.)

Matematik
Om man inte är klar med matematikhäftena där vi repeterar uppställningar i alla fyra räknesätten, så gör man dessa i läxa.

Svenska
Ingen läxa i svenska

Engelska
Vi tränar oregelbundna verb. Läs på verben på sidan 89 i Classbook. Jag förhör läxan på onsdag.

Lycka till!

NO
Vi har prov i biologi. Det handlar om havet. Läs på häftet som ni fått med er hem och gå igenom era anteckningar. Provet är på fredag den 20 november.

Matematik
Ingen läxa i matematik

Svenska
Ingen läxa i svenska

Engelska
Läs sidorna 24-25 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Träna på glosorna 1-18 på sidan 9 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 6 (All about California) som gäller. Jag förhör läxan på onsdag.

Lycka till!

Kemi
Vi kommer att ha två prov i kemi nästa vecka. På tisdag kommer vi ha ett praktiskt prov där eleverna ska ta reda på samt bevisa vilka olika okända ämnen som finns i små burkar. De kommer att få använda sina anteckningar från tidigare genomförda laborationer.
På torsdag kommer vi ha ett mer teoretiskt prov. Eleverna har fått med sig ett häfte med texter som de ska läsa på.

Matematik
Läxa 14, handlar om sannolikhetslära. Läxan är till på fredag.

Svenska
Läskampen fortsätter.

På torsdag den 17 september har vi prov i teknik.
Provet handlar om att förvara och bevara.
Läs på häftet som du fått med dig hem. äggkartong
Fundera över hur vi förpackar olika saker och varför förpackningarna ser ut som de gör. T.ex. Du ska köpa ägg på affären, hur ligger de förpackade och varför ser äggkartongen ut som den gör?

 

Vi i åk 4-6 arbetar just nu med NTA-temat Matens kemi. Eleverna undersöker några av de näringsämnen som finns i maten. Genom en serie fysikaliska och kemiska test tar de reda på om det finns stärkelse, druvsocker, fett och protein i olika matvaror.

Matens kemi börjar i elevernas egna tankar och funderingar kring mat. När de undersökt livsmedel, läst texter om dem och diskuterat sina resultat i de olika uppdragen, har de fördjupade kunskaper om mat och om matens betydelse för människan. Genom att eleverna också fört dagbok över vad de äter, kan de relatera det de lär sig till sina egna matvanor och diskutera vikten av goda kost- och hälsovanor.

Texterna som vi läser i skolan syftar till att ge en inblick i näringsämnenas förekomst, uppbyggnad och funktion i människokroppen. De är också tänkta att stimulera elevernas nyfikenhet, så att de börjar fundera på varför vi har olika matvanor både i Sverige och i världen. Eleverna får möjlighet att ta reda på såväl den geografiska som den historiska bakgrunden till våra matvanor. Utifrån den kunskapen diskuterar de bl.a. om hur nutidens transporter av livsmedel påverkar miljön, hur olika matvanor påverkar hälsan och vad vi kan lära av andra länders matkultur.

IMG_2761

Onsdagen den 20 februari har sexorna NO-prov på människokroppen. De har fått hem papper som de kan läsa på.

På fredag den 16 november har man chansen att skriva om provet på magneter och motorer. Några måste skriva om provet och några kan välja om man vill eller inte. Ni vet själva vilka det gäller.

På fredag kommer eleverna i 6:an att få ett litet förhör i NO. Det handlar om magneter och motorer som vi arbetat med de senaste veckorna. De har fått hem ett litet häfte som de kan läsa på, men förhöret handlar även om det vi gjort på laborationerna i skolan.