År 5

Varje vecka får eleverna svara på frågor om nyheter. Det kallas för Nutidskrysset och vi har en liten tävling som avslutas i slutet av terminen. Så här ser resultatet ut efter v 40:

1. Emilio 6,00

2. Francisco 5,50

3. Axel 5,33

4. Emilia 5,17

5. Martin, Rinata 5,00

Läs texten på sidorna 24-25 i Textbook. Översätt även texten till svenska (muntligt).

Does she love me? – Älskar hon mig?
Yes, she does. – Ja, det gör hon.
No, she doesn´t. – Nej, det gör hon inte.
late – sen
It doesn´t matter. – Det gör inget.
still – fortfarande
Do you know…? – Känner du…?
What does he look like? – Hur ser han ut?
because – därför att
catch the bus – ta bussen

Träna även på glosorna. Jag förhör läxan på tisdag. Lycka till!

Våra grannar på andra sidan Östersjön. Du ska lära dig om Baltikums tre länder.

Du får veta på tisd. i vilken bok du ska läsa om Estland, Lettland och Litauen.

 

Träna på att läsa texten på sidorna 20-22 i Textbook. Översätt även texten till svenska (muntligt).

makes breakfast – lagar frukost
in the winter – på vintern
you see – du förstår
toys – leksaker
It´s great fun. – Det är jättekul.
we put all the things back – vi lägger tillbaka alla saker
we go home for lunch – vi åker hem och äter lunch
I´m looking for – jag letar efter
uncle – farbror
in fact – faktiskt
at least – åtminstone
How funny. – Så lustigt.
He´s not in. – Han är inte hemma.
nephew – brorson

Träna också på glosorna. Jag förhör läxan på tisdag. Lycka till!

Läxa v.39  De nordiska länderna. Huvudstäder och statsskick. Kunna några fakta om varje land. Invånare.

Läs texten på sidorna 16-19 i Textbook. Läs texten några gånger och översätt den även till svenska.

bridge – bro
famous – berömd
clock tower – klocktorn
bell – klocka
inside – inne i
blow up – spränga i luften
just in time – i sista ögonblicket
big wheel – pariserhjul
a ride – en åktur
so slowly that – så långsamt att
miracle – mirakel
climb – klättra
whisper – viskning
tower – torn
prison – fängelse
visitors – besökare

Träna också på glosorna. Jag kommer att förhöra läxan på tisdag. Lycka till!