Matematik år 5

Jag påminner om skolenkäten. Det är fortfarande flera som ej lämnat in den.

Skolenkät 2018 – En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om skolan i Västerås. Det brukar vara för elever som går i åk 2 och åk 5.

Idag, torsdag 1/2, har eleverna fått med sig en enkät hem som ni föräldrar ska fylla i. Jag vill att den återlämnas till mig senast på torsdag den 8/2.

Läxor vecka 7:

Matematik – läxa 13, lämnas in måndag v 8

NO – Vi har arbetat med tre häften i skolan, ”Värme och kyla”, ”Olika material” och ”Hållbar utveckling”. Dessa häften tar du hem och läser på. Torsdagen vecka 8 har vi ett litet prov på innehållet i dessa häften.

Engelska – Se inlägg från Maggie

Skolenkät 2018 – En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om skolan i Västerås. Det brukar vara för elever som går i åk 2 och åk 5.

Idag, torsdag 1/2, har eleverna fått med sig en enkät hem som ni föräldrar ska fylla i. Jag vill att den återlämnas till mig senast på torsdag den 8/2.

Läxor vecka 6:

Matematik – läxa 12, lämnas in måndag v 7

SO – läs på inför historiaprovet som är tisdagen 13/2, se eget inlägg från Erika

Engelska – Se inlägg från Maggie

Vi fortsätter med simningundervisning på måndagar för de som ännu inte visat att de kan simma 200 m. Berörda elever har fått information av idrottsläraren.

På onsdag 31 januari har vi idrottsdag i Vedbobacken. Se separat inlägg från idrottsläraren.

Läxor till vecka 5:

Engelska – se inlägg från Maggie

Svenska/NO – Se minst två väderleksrapporter på TV och skriv väderdagbok för 5 dagar. Redovisas måndag vecka 6.

Matematik – läxa 11, lämnas in måndag vecka 6.

 

Vi fortsätter med simningundervisning på måndagar för de som ännu inte visat att de kan simma 200 m. Berörda elever har fått information av idrottsläraren.

31 januari har vi idrottsdag i Vedbobacken. Se separat inlägg från idrottsläraren.

Läxor till vecka 4:

Engelska – läxan är till fredag.

Svenska – titta på reklam, se löst blad. Läxan lämnas in måndag vecka 5.

Matematik – läxa 10, lämnas in måndag vecka 5.

Onsdagen den 13 december firar vi Lucia. Alla elever i åk 4-6 börjar kl 7.30 den dagen.

Torsdagen den 21 december är det julavslutning. Då börjar vi 8.10 som vanligt men eleverna slutar dagen strax före kl. 10.00.

Läxor till vecka 50:

Matematik – arbetsblad 13 och 14

Engelska – kapitel 13, glosor plus text

Läxor till vecka 51:

På onsdagen kommer eleverna att ha ett litet prov i NO. Det handlar om matens kemi. Provet bygger på de laborationer vi gjort i skolan, samt texten de fått med sig att läsa på.

På onsdag 6/12 kommer vi att åka och bowla på Bellevu.  Vi går i skolan vanlig tid och kommer att få skjuts av skolbussen fram och tillbaka. Det är vår vinst sedan upptaktsveckorna då vi vann poängjakten.

Läxor till vecka 49:

Engelska – prov torsdagen den 7/12. Läs på och repetera det som du arbetat med i kapitel 1-8.

Matematik – Läxa 8

Läxor till vecka 43:

Engelska – kapitel 8, läs och översätt texten muntligt samt träna på glosorna. Läxan är till fredag.

Matematik – Läxa 5

Vecka 44 är det höstlov, eller läslov som många kallar det. Vi ser gärna att alla elever passar på att läsa en god bok när de är lediga. Läsning är viktigt för fortsatta studier och språkutvecklingen.

Vecka 45 får vi besök av skolinspektionen.

Tisdagen den 7 november kommer vi lärare att ha en halv studiedag. Det innebär att eleverna kommer att sluta direkt efter lunch, dvs kl 11.50.

 

Nu kör vi igång med utvecklingssamtalen. Jag hoppas att alla har koll på sina tider. Det är viktigt att ni meddelar mig i god tid om ni inte kan komma.

Läxor till vecka 40:

Svenska: Läsförståelse, läs texten ”Utan solen inget liv på jorden.” Du tränar inte bara läsförståelse utan repeterar även det vi pratat om på NO-lektionerna.
Gör även arbetsbladet ”Dialog”.

Matematik: Läxa 4

Dessa läxor lämnas in på torsdag.

1 2 3 10