Svenska år 4

Läs sidorna 4-9 i boken ”Kompisar?”. Innan du läser texten ska du försöka gissa vad kapitlet kommer att handla om. För att det ska bli lättare att gissa läser du först baksidan på boken och sedan rubriken på kapitlet. Titta även på bilden på sidan 5. Skriv din gissning bredvid spågumman. Efter att du har läst kapitlet ska du ställa frågor på det du läst. Skriv dina frågor bredvid reportern. Nu är det dags att klargöra det som är svårt att förstå. Svara på frågorna du skrivit, slå upp ord du ej förstått, använd ledtrådar i texten osv. Skriv dina svar bredvid detektiven. Avsluta med att skriva en kort sammanfattning av texten bredvid cowboyen.

Läxan lämnas in på fredagen. Det är även viktigt att boken ”Kompisar?” är med till skolan då vi ska arbeta i den på fredag.