Margit Eriksson

Vi har prov om stormaktstiden på fredag v 41. Du ska läsa texterna om Gruvor och järnbruk, snapphanarna och häxjakten. Träna även frågorna i tummen upp boken sidorna 24-30.

Pga komplikationer i min graviditet har jag varit sjukskriven under denna vecka. Jag kommer även att fortsätta vara sjukskriven 50% i fortsättningen. Detta medför att att läxorna och utvecklingssamtal kommer att flyttas något. Special läraren Ulla- Brita Nikula kommer att ta de lektioner som jag är sjukskriven ifrån. Ni kommer att få brev.med mer information om detta under nästa vecka.

Information

  • Nästa vecka är det skoljoggen onsdag. Tänk på att ta på er kläder och skor som är anpassade för att vistas ute. kolla väderleken så att ni har ”kläder efter väder”. Eleverna slutar kl12. Skolbussarna går direkt efter skoldagens slut
  • Torsdag är det studiedag för oss lärare och alla elever är lediga.
  • Nästa vecka skickar jag ut utvecklingssamtals tider. Tänk på att jag snart kommer att gå på mammaledighet och har väldigt få tider kvar utöver de ni hart fått. så försök att hålla era tider. Annars finns det en risk att utvecklingssamtalet inte kommer att vara med mig.

Läxor

Engelska

vi har arbetat med texten E.T- The extra terrestrial. Vi har även repeterat presens av have, has, don´t have och doesn´t have. Läxan till nästa vecka är glosorna 19-36 i wordtrainer. Läxan förhörs på måndag.

 

Svenska/So

Lär dig betydelsen och stavningen av följande ord handel, rikskansler, kantra,bärgade, protestant, katolik, abdikerade, förmyndarregering, karoliner och enväldig. Läxan förhörs på tisdag.

 

No

Vi har läst om skogen och kommer att ha ett prov om detta. Du träna från texthäftet och instuderingsfrågorna. Du ska kunna följande till provet:

-Olika typer av skogar som lövskog, barrskog och regnskog. Var de finns och varför?

– Skogens betydelse för oss människor

– Trädets delar (rot,stam,krona)

– Olika trädsslag (några lövträd och barrträd)

–  näringskedjor

– Lövfällning

– Nedbrytning

– Fotosyntes

– Växthuseffekten

No provet har vi på fredag.

Engelska

Lär dig glosorna 1-18  från kapitel 1 ”Elliott meets E.T”. Läxan förhörs på måndag.

 

Svenska /So

Denna vecka har vi arbetat med Häxjaktena på 1600-talet. Vi har plockat ut nyckel ord ur texten ”Den stora jakten på häxor”. 

Du ska kunna förklara och stava följande ord tills på tisdag:

Säd, förlisa, skärtorsdagSjäl, skvaller, stå i förbund med, protokoll, ödmjuk, djävulen,bödeln, att neka och nedbruten. Läxan förhörs på tisdag.

Matematik

Tills på tisdag ska alla vara på tal 20 kapitel 8. Om du inte har hunnit dit, ta med dig matematik boken hem och räkna. Om du inte kan något tal fråga en kompis , förälder eller mig i skolan så hjälp vi åt.

 

OBS! Kom ihåg att det är fotografering på måndag!

 

Matematik

Gör det lösa bladet ”läxa 11” om tid. Läxan rättas tillsammans på onsdag.

No

Läs häftet om skogen. No provet har vi på fredag.

Du ska kunna följande till provet:

-Olika typer av skogar som lövskog, barrskog och regnskog

– Skogens betydelse för oss människor

– Trädets delar (rot,stam,krona)

– Olika trädsslag (några lövträd och barrträd)

–  näringskedjor

– Lövfällning

– Nedbrytning

– Fotosyntes

– Växthuseffekten

 

Matemaatik

Denna vecka repeterar vi koordinatsuystem. Ni ska träna på det lösa bladet som heter ”Läxa8”. Läxan lämnas in onsdag.

 

Wngelska prov

Vi kommer att ha engelskaprov på kapitel 17-25 som vi har läst nu under våren.

Repetera glosorna

Lästexterna

träna och kolla igenom följande sidor  workbook.

p61

p65

P 70

p 72

p74-76

p78-79

p82-84

p88- 91

 

Provet har vi på torsdag.

Svenska

Vi har börjat läst om återberättande texter och vi har lärt oss om intervjuer. Där har vi tränat på stängda och öppna frågor. Denna veckas läxa är att intervjua en vuxen med 1 stänhdfråga och 3-4 öppna frågor. Läxan lämnas in på tisdag.

 

Engelska

Tills denna vecka har ni i läxa glosorna till kapitel 25 ”A magic trip” läxan förhörs på torsdag

 

Matematik

Vi kommer att ha matematik prov på kapitel 6. Provet kommer att handla om stora tal, avrundning och överslag och negativa tal. Ni har fått läxorna uppkopierade och dom ska ni träna på. Provet är på fredag.

Engelska

Lär dig glosor till kapitel 24 ”Sightseeing in New york”. läxan förhörs på tisdag.

 

Matematik

Ni har fått repetitionshäfte inför provet v19. Vi rättar läxan tillsammans på torsdag.

 

So/Sv

Ni har fått en text om soldatens liv under 1600- talet. Det är både läsförståelse och historia. Vi kommer att rätta läxan tillsammans på fredag.

Onsdag den 24 maj åker vi, åk 4-6, till tekniska och polismuseet. Vi åker direkt på morgonen och beräknar att var hemma ca 16.00. När vi kommer tillbaka till skolan kommer det inte att gå några skolbussar, så man får ta sig hem på egen hand.

Vi tar med oss baguetter, frukt och festis, som skolan står för. Det är även okej att komplettera med en lättare matsäck för de som önskar. Vill man får man också ta med sig lite fickpengar.

1 2 3 8