Erika

Tisdag efter påsklovet kommer ni att ha ett prov på media som vi jobbat med. Läs på det kapitlet i samhällskunskapsboken och i tillhörande arbetsbok.

Tisdag v. 7 har vi Historiaprov. Då ska man visa att man kan berätta om det vi jobbat med, med hjälp av stödord. Man ska kunna resonera kring källors trovärdighet och fundera över hur historiska händelser påverkar oss idag.

Ta hem häftet och skrivboken och öva på.

Eleverna har jobbat med ett häfte som de ska ta hem och läsa på. De ska kunna namn på länder , städer, hav m.m. på första sidan i häftet. De ska kunna färgerna för att kunna rita en topografisk karta som det står om i häftet. De ska kunna rita flaggorna till Nordens länder och kunna hitta olika platser på en karta.