Jag börjar med att påminna om idrottsdagen på måndag (20/2). Då är vi i Vedbobacken hela dagen. Vi samlas i klassrummet på morgonen. Eleverna slutar ca 12.45.

Jag vill också påminna om att utvecklingssamtalen fortsätter.

Läxor till vecka 8:

Engelska:
Lyssna på texten till sidan 46 i Classbook 4. Det gör du genom att logga in på webben. Se instruktioner på insidan av pärmen i Classbook 4. Träna på orden på sidan 23 i boken Word Trainer 4. Du ska kunna översätta, uttala och stava dem rätt. Det är kapitel 19 (The fireboy-listening) som gäller. Läxan förhörs på onsdag.

Matematik:
Läxa 16, ett löst blad. Läxan görs på rutigt papper och lämnas in senast fredag.

SO:
På torsdag har vi ett prov i SO. Det handlar om Sverige. Här nedan ser du vad du ska kunna.

Geografi – att kunna om Sverige:

– Sverige ligger i Europa
– Sverige har en lång kust och omges av vatten: Bottenviken och Bottenhavet som utgör en del av Östersjön, samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund.
– I nordväst ligger den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna. Den skiljer Sverige från Norge.
– I Sverige finns det mycket skog.
– Södra Sverige är till stora delar jordbruksmark.
– Befolkningstätheten är större i de södra delarna.
– Sveriges tre största sjöar (Värnen, Vättern, Mälaren)
– Sveriges två största öar (Gotland, Öland)
– Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg, Malmö, var de ligger, varför de ligger där de ligger, ligger vid vatten)
– Fördelar och nackdelar med att bo i en större stad eller en liten ort
– Människor har i alla tider flyttat mellan olika platser. Vilka kan orsakerna vara?
– Sveriges huvudstad
– Sveriges klimat, milt trots att vi ligger så långt norrut, Golfströmmen
– Placera ut Västmanland och några fler landskap på kartan.
– Berätta lite mer om två självvalda landskap (förutom Öland och Gotland)
– Skog, vattenkraft och järnmalm är viktiga naturtillgångar.
– Älvarna, vilket håll de rinner åt.
– Sveriges högsta berg är Kebnekaise.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.