Engelska
Läs sidorna 68-69 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Läs texten flera gånger. Träna på glosorna 19-36 på sidan 28 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 21 (Clara) som gäller. Jag förhör läxan på tisdag.

Om du inte är klar med workbook så kan du arbeta lite i den också.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.