Engelska
Läs sidorna 58-60 i Classbook 6. Översätt även texten till svenska (muntligt). Läs texten flera gånger. Träna på glosorna 19-36 på sidan 25 i Wordtrainer 6. Det är kapitel 19 (Alone at sea/In the Spotlight) som gäller. Jag förhör läxan på tisdag.

NO
På onsdag den 4 maj är det prov på kapitlet om elektricitet. Ta hem och läs på det häfte som du fått.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.